Blog

Gelijke kansen met alle niveaus onder één dak!

Heb jij alle niveaus in huis? Schroom dan niet en zet het in de etalage. Het biedt kansen voor jou en gelijke kansen voor je doelgroep! Althans, als we dr. Thomas van Huizen, hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht mogen geloven.

Volgens hem doen groep 8-leerkrachten er verstandig aan om een brede scholengemeenschap met een lange brugperiode aan te bevelen als er twijfel is over het schooladvies. Kinderen kunnen dan, indien nodig, gemakkelijker de overstap maken naar een niveau dat beter bij hen past.

Niet alleen belangrijke informatie voor groep 8-leerkrachten dus,  maar zeker ook goed om te weten voor VO-scholen. Heb jij alles onder één dak? Gebruik het dan als USP!

Handig als je vragen krijgt over ongelijke schooladviezen!

Dr. Van Huizen verscheen eerder deze maand in het nieuws omdat uit onderzoek zou blijken dat leerkrachten van groep 8 kinderen van lager opgeleide ouders een lager schooladvies geven dan hoger opgeleide ouders. Van Huizen legde aan onze redactie van de VO Gids uitgebreid uit dat deze conclusie te kort door de bocht is. Dat het hier gaat om meetfout, die veelal wordt veroorzaakt door ‘toevallige’ omstandigheden. Handig artikel om bij de hand te houden voor het geval je vragen krijgt over ongelijke schooladviezen!

Entreetoets groep 7 steeds belangrijker.

Volgens Van Huizen wordt de uitslag van de entreetoets in groep 7 steeds belangrijker, nu de eindtoets zo laat in het schooljaar wordt afgenomen. Daarvoor verschuift het schooladvies naar een steeds vroeger moment en heeft de eindtoets nog maar beperkt nut. Binnenkort zit hij aan tafel bij het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs om over deze materie te praten.

Richt je ook op groep 7.

Des te meer reden om, als je dat nog niet deed, groep 7 als serieuze doelgroep te gaan beschouwen. Steeds vaker komen zij zich al ruim van tevoren oriënteren om vervolgens in groep 8 een weloverwogen keuze te kunnen maken. Niet voor niets stuurt de VO Gids ook een handleiding mee voor groep 7. Ben jij nu nog voornamelijk groep 8-georiënteerd, maar wil je dit veranderen? Pols dan allereerst even de basisscholen of je ook foldermateriaal mag afleveren voor groep 7, richt je in je communicatie offline en online niet alleen op groep 8, maar neem groep 7 erin mee. Bedenk gerichte activiteiten voor groep 7 en nodig hen, behalve voor het open huis, een keertje apart uit. Vroeg begonnen, is veel gewonnen!

Meer blogs